submit


Përgjigje shkalla e tregon raporti i mesazhet hyrëse të përgjigjet. Nëse përgjigjja është shkalla e ulët, kjo do të thotë që përdoruesi rrallë përgjigjet. Nëse është e lartë, përdoruesi është më shumë të ngjarë të përgjigjen. Fotot të cilat janë të shënuara si erotike mund të shikohet vetëm nga përdoruesit, të cilët kanë rënë dakord për të parë përmbajtje erotike. Ju mund të lexoni më shumë për këtë dhe për të ndryshuar preferencat tuaja në seksionin Nëse ju shënoni një foto si erotike, ai vetëm do të jetë e dukshme për përdoruesit të cilët kanë rënë dakord për të parë përmbajtje erotike

About